Ilmastostrategialla potkua energiantuotantoon


Viime viikolla eduskunta keskusteli kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta. Tuossa selvityksessä linjataan konkreettisia toimia, joilla saavutamme yhdessä sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Energiatalous on muutoksessa, jossa suuria hyppyjä ja pienempiä askeleita otetaan koko ajan. Menemme kohti uusiutuvaa energiaa hyödyntävää hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Metsien kasvua hyödynnetään ilmastonmuutoksen torjumiseksi niin, että varmistetaan hiilinielujen pysyvyys myös tulevaisuudessa. Tästä on ollut paljon keskustelua ja monia mielipiteitä, mutta laskelmien mukaan biotalouden ja metsien käytön tavoitteet varmistavat myös luonnon monimuotoisuuden, eivätkä pienennä Suomen metsien hiilinieluja. Puu on loistava hiilinielu, sillä puuhun sitoutuva hiili pysyy puussa, kunnes puu poltetaan tai se lahoaa.

Metsiä pitää hoitaa, jotta ne voivat hyvin, kasvavat, tuottavat ja monimuotoisuudessaan sitovat hiiltä. Me emme kasvata tai hakkaa Suomessa metsiä energiaksi, vaan bioenergia muodostuu tarpeettomista sivuvirroista, kuten sahanpurut, kuoret ja mustalipeä. Lisäksi arvokkaita jatkojalostettavia eriä on varottava polttamasta, jos niistä voi saada korkeamman jalostusasteen tuotteita. Myös hakkuujätteet kannattaa hyödyntää energiaksi, koska lahotessaan ne päästävät muutenkin hiilidioksidin ilmakehään. Monimuotoisuuden turvaamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota talousmetsien luonnonhoitoon. Tässä otetaan käyttöön ja kokeillaan uusia toimintamalleja, joilla luonnonhoitoa turvataan hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Kotimaisen bioenergian avulla korvaamme fossiilista tuontienergiaa, öljyä ja kivihiiltä. Tämä tukee myös suomalaista työtä ja taloutta. Hajautettu energiantuotanto ympäri maata eri kokoisissa laitoksissa antaa myös maaseudun toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusiutuvia liikennepolttoaineita lisätään asteittain. Tällä pyritään vaikuttamaan myös kustannusten siirtymiseen hintoihin ja tekemään siirtymävaiheesta helpompaa. Pidemmällä aikavälillä syntyy enemmän vaihtoehtoja ja monipuolisempaa tuotantoa.

Biokaasun käyttöä liikenteessä lisätään. Biokaasun mahdollisuuksia liikenteessä ovat pioneerit eri puolilla maata sitkeästi vieneet eteenpäin, vaikka kaasuntuotannon kannattavuutta on ollut vaikea tavoittaa ilman porttimaksuja. Nyt hallitus on ottanut myös biokaasun vaihtoehtona mukaan polttoainevalikoimiin, jolloin sillekin luodaan kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Tärkeässä osassa ovat julkiset hankinnat ja julkinen liikenne. Samalla lukemattomille maaseudun toimijoille tulee uusi liiketoimintamahdollisuus energiantuottajana.