Maakuntauudistus etenee sovitusti


Kansanedustaja Juha Pylväs iloitsee hallituksen kyvystä tehdä päätöksiä. Sipilän hallitus on rohkeasti kyennyt päätöksiin ja viemään eteenpäin hankkeita, joista hallitusohjelmassa on sovittu. Kehysriihessä hallitusohjelman 4 miljardin säästötavoitteista ei tingitty, ja samassa yhteydessä linjattiin sote- ja aluehallintouudistusta reipas askel eteenpäin.

Uudistus pohjautuu 18 maakunnalle, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu. Maakunnissa päätöksistä vastaa suorilla vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Jokainen maakunta tekee yhteistyötä muiden maakuntien kanssa. Vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä kootaan hoidettaviksi viidelle yhteistyöalueelle yliopistosairaaloiden alle.

- Uudistuksessa asiakas on keskiössä. Asiakkaalla on aito valinnanvapaus palveluntuottajien välillä. Asiakkaan tarpeita arvioidaan kokonaisuutena, ja palvelut pystytään näin kohdentamaan paremmin ja kustannustehokkaammin. Keskeisenä tavoitteena on julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen 3 miljardilla eurolla, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pylväs toteaa.

- Uudistus lähtee etenemään valtionrahoituksella. Maakunnan verotusoikeus on niin laaja verojärjestelmän muutos, että sen pitää perustua kunnolliseen valmisteluun, Pylväs linjaa. Hallitus ei tällä kaudella valmistele lakiesityksiä maakunnallisesta verotusoikeudesta, mutta sen toteutettavuudesta käynnistetään selvitys.