Oulaskangas osana maakuntaa

Uhka synnytystoiminnan loppumiselle Oulaskankaan sairaalassa on saanut maakuntamme eteläosan ihmiset aktivoitumaan. Aktiivinen toiminta ja tosiasioihin perustuvat perustelut johtivat hyvään ratkaisuun, kun sairaanhoitopiirin hallitus palautti asian valmisteluun. Henki tuntuu olevan säilyttämisen puolesta.

Tuleva sote- ja maakuntauudistus tuo lisää mahdollisuuksia myös maakuntamme eteläiselle alueelle. Keskuskaupungille Oululle maakuntauudistus on varsin haasteellinen. Nykyisissä päätöksissä maakunnan muille alueille annetaan aika vähän painoarvoa. Kuitenkin maakunnan vetovoimaisuuden ja tulevan menestyksen kannalta vahva monialainen maakunta, omine alueellisine erityispiirteineen, on tärkeä kasvavalle keskuskaupungille. On hyvä muistaa, että vahva maakunta on vahvan maakuntakeskuksen elinehto. Ilman elävää, elinvoimaista ja vireää maakuntaa ei maakuntakeskuskaan kauaa jaksa vireyttä ylläpitää.

Uusien sote-alueiden aloittaessa toimintansa on maakunnan päättäjien muistettava vahvan maakunnan periaatteet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen Ouluun ei ole maakunnan kannalta lainkaan järkevä vaihtoehto. Maakunnan edustajien tulisi pitää kirkkaana mielessään, että synnytysten ja koulutuksen hajauttaminen on tulevaisuudessa vahvan maakunnan perusta. Siksi uudistuksissa ja päätöksissä pitää huolehtia aluesairaaloista Oulaisissa ja Raahessa, Visalan sairaalasta sekä riittävän kattavasta terveyskeskusverkostosta. Uudistusten tavoitteena ei ole palvelujen keskittäminen, vaan parempi asiakaspalvelu ja aito saatavuuden parantaminen. Palvelun pitää pysyä tarpeeksi lähellä tavallista kansalaista. Nämä palveluihin liittyvät asiat tullaan päättämään maakunnallisella tasolla. Näin ainakin ministeri ja valtioneuvosto asiaa linjaavat.

Uudistuksissa pitää miettiä laajempia kokonaisuuksia. Keskittyminen pelkästään sektorikohtaiseen ajatteluun lisää kustannuksia. Ajatellaanpa vaikka Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamista. Päätös vaikuttaisi laajalti Oulun eteläisen alueeseen ja sen asioihin. Säilyisikö alueellamme sairaanhoitajakoulutus tai sosionomikoulutus ilman synnytyssairaalaa? Tuskinpa. Suurempien riskien matkasynnytykset lisääntyisivät ja hoitotason ambulansseja joudutaan lisäämään huomattavasti, joka maksaa miljoonia. Siinähän ne tavoitellut säästöt sitten menivätkin.  Jos kukaan ei ajattele kokonaisuutta, omalta tontilta säästäminen saattaa moninkertaistaa kustannuksia toisella sektorilla. Maksaja on aina kuitenkin sama kansalainen.

Sairaanhoitopiirin hallitus on osoittanut omalla hienolla päätöksellään Oulaskankaan synnytyksistä kasvua maakunnalliseksi toimijaksi. Maakunnallinen päätöksentekijä pohtii koko maakunnan etua Oulu-keskeisyyden sijaan. Tällaista päätöksentekoa maakuntamme tulee jatkossa tarvitsemaan paljon lisää.