Keskustan Pylväs: Paikkatiedolla saadaan arkea helpottavia asioita

24.05.2018

Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa. Keskiviikkona eduskunnassa keskusteltiin valtioneuvoston paikkatietopoliittisesta selonteosta.

Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Juha Pylväs korosti paikkatiedon tarjoamia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan tehtävä on nyt vastata nopeaan kehitykseen luomalla edellytyksiä uusille palveluille sekä huolehtimalla samalla turvallisuudesta.

Sijaintiin perustuva tieto tarjoaa jatkossa ihmisille uusia arkea helpottavia palveluja sekä yrityksille uusia kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia. Tekniikan nopea kehitys lisää myös tarvetta sopia yhteisistä pelisäännöistä, jotta paikkatiedon hyödyntäminen on turvallista, Pylväs toteaa.

On tärkeää, että julkisen vallan vastuut ja roolit paikkatiedossa on määritelty selvästi laissa. Tietojen on pääsääntöisesti oltava käyttöoikeuksiltaan rajoittamattomia, maksuttomia ja avoimia. Yhteen paikkaan kootut tiedot, yhteistyö ja useiden tahojen pääsy paikkatiedon käyttöön on varmistettava, Pylväs linjaa.

Nyky-yhteiskunnassa paikkatietoa hyödynnetään jo monella eri tavalla. Meille tarjotaan ja käytämme päivittäin eri palveluja, jotka perustuvat ajantasaiseen paikkatietoon. Hyvä esimerkki paikkatietoon perustuvasta palvelusta on jo yli miljoonaan puhelimeen ladattu 112 Suomi –palvelu.

Paikkatietopoliittinen selonteko kokoaa yhteen yhteiskunnan tavoitteita paikkatiedon käsittelystä ja toimintalinjoista.

07.08.2019Ilmastovouhotusta
19.06.2019Valiokuntapaikoista päätetty
18.06.2019Keskustan hallintovaliokuntaryhmä: ISIS-naisia ei voida tuoda Suomeen
18.06.2019Lisätalousarviossa vahva panostus liikennehankkeisiin
14.06.2019Hallitusohjelman tarkastelua laajemmasta näkökulmasta
29.05.2019 10:00Säätytalon hämyssä
08.05.2019Vasta neuvottelu!
06.03.2019ISIS-taistelijoiden hakeutuminen Suomeen estettävä
19.02.2019Caruna osoitti maanomistajien oikeusturvan
24.01.2019Odotan mielenkiinnolla lunastuslakityöryhmän mietintöä

Siirry arkistoon »