Keskustan Pylväs, Hakanen ja Viljanen: Eläinsuojelulaki suojelee lemmikkieläimiä tuotantoeläinten tavoin

22.08.2018

Keskustalaiset maa- ­­­­ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Juha Pylväs, Pertti Hakanen ja Eerikki Viljanen ovat varovaisen tyytyväisiä hallituksen esitykseen laista eläinten hyvinvoinnista. Lakiesityksellä pyritään aidosti kaikkien eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tuotantoeläinten ohella. Toistaiseksi lain toteutumisen seuranta jää koskemaan edelleen tuotantoeläimiä, koska säännöllinen eläinlääkäreiden tarkastus ei koske muita kuin tuotantoeläimiä.

- Näiltä osin lakiin jää vielä parannettavaa, jotta lemmikkieläinten kaltoinkohtelu, hylkäykset ja muut eläinten hyvinvointia heikentävät teot havaittaisiin tehokkaammin, edustajakolmikko pohtii.

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista julkistettiin tänään. Pitkään, jo kahdeksan vuotta, valmisteltu lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana ja voimaan kuluvan vaalikauden aikana.

Lakia eläinten hyvinvoinnista on kuulemisten jälkeen muutettu joiltakin osin.

- Muutamia tuotantoeläimiä koskevia esityksiä on kiristetty ja joitakin on lievennetty sekä lemmikkieläimiä koskevia rekisteröintejä tiukennettu. Tavoitteena on ollut kaikkien eläinten hyvinvoinnin parantaminen, linjaa Viljanen.

Tuotantoeläinten osalta eläinten kytkeminen kielletään 5 vuoden siirtymäajalla muiden kuin lypsylehmien ja –hiehojen osalta. Jaloittelupakkoa lisätään asetuksella 90 päivään vuodessa ja siirtymäajalla poikkeusluvista luovutaan kokonaan.

Tiineytyshäkkien käyttö kielletään uusissa ja peruskorjattavissa sikaloissa.

- Olemassa olevissa sikaloissa kielto tulee 15 vuoden siirtymäajalla ja tiineytyshäkissä pito sallittaisiin 8 päivän ajan. Tämä on hyvä kompromissi lausuntojen jälkeen, kiittelee sikatalouden hyvin tunteva Hakanen.

Hallituksen esityksessä kaikille eläimille vaadittaisiin jatkuva vedensaanti niiden pysyvissä pitopaikoissa. Poikkeuksena ovat tietyt pitomuodot, joissa jatkuvan sulan veden vaatimus olisi kohtuuton, kuten igluvasikoilla, ammattimaisilla rekikoiratarhoilla ja nahkottavilla turkiseläimillä.

Laissa eläinten hyvinvoinnista on myös lemmikkieläinten asemaa parannettu hieman. Koirien rekisteröinti tehdään pakolliseksi vihdoinkin ja kissojen rekisteröintiä valmistellaan.

- Näillä toimilla vähennetään merkittävästi lemmikkieläinten hoidon laiminlyöntiin liittyviä riskejä, toteaa Pylväs.

07.08.2019Ilmastovouhotusta
19.06.2019Valiokuntapaikoista päätetty
18.06.2019Keskustan hallintovaliokuntaryhmä: ISIS-naisia ei voida tuoda Suomeen
18.06.2019Lisätalousarviossa vahva panostus liikennehankkeisiin
14.06.2019Hallitusohjelman tarkastelua laajemmasta näkökulmasta
29.05.2019 10:00Säätytalon hämyssä
08.05.2019Vasta neuvottelu!
06.03.2019ISIS-taistelijoiden hakeutuminen Suomeen estettävä
19.02.2019Caruna osoitti maanomistajien oikeusturvan
24.01.2019Odotan mielenkiinnolla lunastuslakityöryhmän mietintöä

Siirry arkistoon »