Isien asema parani lasten aseman ohessa

10.12.2018

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu. Kyse on merkittävästä lapsia ja perheitä monin tavoin koskettavasta sekä viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäviin vaikuttavasta uudistuksesta.

Uudistuksen keskeinen tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Lakiin tulee uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta kaikenlaiselta väkivallalta, vaalia lapselle tärkeitä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Myös lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn vahvistetaan.

-          Tällä muutoksella myös aidosti pyritään molempien vanhempien tasa-arvoiseen kohteluun. Nykyisin tulee paljon palautetta käytännön toimista, jossa isät syrjäytetään ennakkoasenteellisesti. Uudistuksessa kirjatun lapsen edun myötä myös isien asema paranee, iloitsee kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.).

Uudistuksen myötä vuoroasuminen tunnustetaan lapsenhuoltolaissa. Tähän liittyen lakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan hallituksen tulee mahdollisimman pian selvittää ja arvioida vuoroasumisen vaikutukset ja muutostarpeet etuuksia ja palveluja koskevaan lainsäädäntöön. 

-          Vuoroasuminen poistaa keinotekoiset syyt estää isien osallisuutta erolapsen elämässä. Tähänkin on toivottu muutosta, joka tulee nyt huomioiduksi, sanoo Pylväs.

 Uutta on myös se, että lapselle voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. 

 -          Tällä parannetaan varsinkin keskeisesti lapsen elämässä olleiden isovanhempien asemaa. Valitettavasti usein kuulee esimerkkejä, jossa toinen lapsen vanhemmista pyrkii estämään lapselle läheisten isovanhempien tapaamisen, pohtii Pylväs.

Eduskunnan hyväksyttäviksi tulee myös useita lausumaehdotuksia liittyen muun muassa ohjeistuksen antamiseen uudistuksen toimeenpanossa lapsen etua koskevan periaatteen merkityksestä ja olosuhdeselvitysten tekemisestä sekä uudistuksen toimenpanon ja vaikutusten seurannasta. 

03.06.2020Elvytysbudjetista rahaa myös liikennehankkeille
27.05.2020Ravintolat auki
07.05.2020Valtaa jaossa
15.04.2020Huoltovarmuuden turve
08.04.2020Yhdessä kriisin selätykseen
01.04.2020Yhdessä tästäkin selvitään
25.03.2020Yhdessä selviämme tästä
25.03.2020Traktoreiden kuljetuskapasiteetin parantaminen
11.03.2020Mikroyrittäjyyden arvonnousu
05.02.2020Parjattu turve

Siirry arkistoon »