Traktoreiden kuljetuskapasiteetin parantaminen

25.03.2020

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen, joka liittyy traktoreiden kuljetustehokkuuden parantamiseen. Maa- ja metsätalouden ja bioenergia-alan nopea rakennemuutos on johtanut traktorikuljetusten huomattavaan kasvuun. Saman suuntauksen voi odottaa jatkuvan. Tämä edellyttää traktoreiden kuljetustehokkuuden merkittävää parantamista.

Kuljetuskapasiteetiltaan nykyistä suuremmat traktoriyhdistelmät mahdollistaisivat logistisen tehokkuuden noston, karsisivat kustannuksia ja tarjoaisivat myös ilmastohyötyjä traktoreilla ajettavien kilometrien vähentyessä.

On tärkeää, että traktoreita koskevaa tieliikennelainsäädäntöä uudistetaan niin, että traktori-perävaunuyhdistelmien kuljetustehokkuutta voidaan parantaa ja niiden ajonopeutta sopeuttaa muun liikenteen nopeuden mukaiseksi. Muutos parantaisi sekä liikenteen toimivuutta että liikenneturvallisuutta, koska maatalouden kuljetuksia suorittavien traktoriyhdistelmien määrä pienenisi tieliikenteessä. Koneet ja laitteet sekä käytettävä tekniikka (esimerkiksi ABS-jarrut) ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina ja kehittyvät koko ajan lisää. Sen lisäksi mm. Saksassa ja Hollannissa on saatu hyviä kokemuksia ns. agrotruckeista.

Kirjallisessa kysymyksessä kysyn,että onko tarkoitus valmistella nopealla aikataululla sellaisia tieliikennelain uudistuksia, joiden avulla traktori-perävaunuyhdistelmien ja hinattavien työkoneiden kuljetustehokkuutta ja -nopeutta voidaan parantaa nykyistä maatilatalouden rakennekehitystä edellyttävän kuljetustehokuuden mukaiseksi.

Lisäksi kysyn, että onko tarkoituksenmukaista ottaa huomioon traktoreiden paino- ja jarrutustekniikan nopea kehitys ja muuttaa lainsäädäntö siten, että siinä viitattaisiin esimerkiksi EU-tyyppihyväksyntään traktoreiden perässä hinattavien laitteiden aiheuttamiin nopeuksiin, painoihin ja pituuksiin muiden EU-maiden tavoin ja lisäksi mahdollistettaisiin myös ns. agrotruckien käyttöönotto tieliikenteessä?

16.06.2020Keskustalaiset tyytyväisiä terrorismilainsäädäntöön esitettyihin muutoksiin: Kotimaisten ääriliikkeiden toiminta pitää myös arvioida
15.06.2020Investointeja ja koulutusta!
03.06.2020Elvytysbudjetista rahaa myös liikennehankkeille
27.05.2020Ravintolat auki
07.05.2020Valtaa jaossa
15.04.2020Huoltovarmuuden turve
08.04.2020Yhdessä kriisin selätykseen
01.04.2020Yhdessä tästäkin selvitään
25.03.2020Yhdessä selviämme tästä
25.03.2020Traktoreiden kuljetuskapasiteetin parantaminen

Siirry arkistoon »