Keskustalaiset tyytyväisiä terrorismilainsäädäntöön esitettyihin muutoksiin: Kotimaisten ääriliikkeiden toiminta pitää myös arvioida

16.06.2020

Keskustan hallintovaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Juha Pylväs, Mikko Kärnä ja Hanna Huttunen ovat tyytyväisiä asiantuntijoiden terrorismilainsäädäntöön esittämiin muutoksiin. Kansanedustajat korostavat, että muutoksilla on kiire ja he kirittävät oikeusministeriötä tarttumaan nopeasti toimeen, jotta tarvittavat esitykset saadaan eduskunnalle vielä tämän vuoden puolella.


- Viime kaudella kokoomuksen ja tuolloisen oikeusministeri Antti Häkkäsen saamattomuus pysäyttivät nämä tärkeät muutokset, vaikka tiesimme jo tuolloin lainsäädännön muutostarpeista. Pidämme äärettömän tärkeänä, että kaikesta terrorismiin liittyvästä toiminnasta tehdään asiantuntijoiden esityksen mukaisesti laajemmin rangaistavaa kuin se nykyisellään on. Erityisen merkittävänä pidämme muutosta, jonka mukaisesti värväytyminen terroristijärjestöön ja matkustaminen toiseen valtioon kehottamisrikoksen tekemistä varten kriminalisoitaisiin. Tällä muutoksella varmistetaan, että voimme puuttua tehokkaasti vierastaistelijailmiöön. Se myös asettaa lähtökohtaisesti aina esimerkiksi isis-naisten kaltaiset tapaukset rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Kansanedustajat korostavat, että tulevaisuudessa on syytä pohtia tarkemmin myös terroristisen järjestön määritelmää suomalaisessa lainsäädännössä.

- Ymmärrämme hyvin, että yksiselitteisten rajausten vetäminen on haastavaa. Euroopan unionilla on kuitenkin varsin kattava terroristijärjestöjen lista ja katsomme, että pelkkä kuuluminenkin tällaiseen järjestöön voisi olla rangaistavaa. Nyt ehdotettujen muutosten mukaan rangaistavaa olisi ainoastaan hoitaa tehtävää, joka on olennainen ryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta. Katsomme myös, että kansainvälisten terroristiryhmien lisäksi tulee arvioida tarkasti kotimaisten ääriliikkeiden toiminta ja selvittää, täyttävätkö ne mahdollisesti terroristijärjestön tunnusmerkistön.

16.06.2020Keskustalaiset tyytyväisiä terrorismilainsäädäntöön esitettyihin muutoksiin: Kotimaisten ääriliikkeiden toiminta pitää myös arvioida
15.06.2020Investointeja ja koulutusta!
03.06.2020Elvytysbudjetista rahaa myös liikennehankkeille
27.05.2020Ravintolat auki
07.05.2020Valtaa jaossa
15.04.2020Huoltovarmuuden turve
08.04.2020Yhdessä kriisin selätykseen
01.04.2020Yhdessä tästäkin selvitään
25.03.2020Yhdessä selviämme tästä
25.03.2020Traktoreiden kuljetuskapasiteetin parantaminen

Siirry arkistoon »