Turvealan työpaikkojen menetys ja kulut korvattava yrittäjille

24.09.2020

Kansanedustajat Juha Pylväs ja Mikko Savola ovat jättäneet turvealaan liittyvän kirjallisen kysymyksen 23.9.2020. Kysymyksessään edustajat kysyvät, että mihin konkreettisin toimiin hallitus ryhtyy turvealan työpaikkojen korvaamiseksi?

Kuinka hallitus varmistaa, että EU:n kautta saatava oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ohjautuu yrittäjille siten, että se riittää korvaamaan turvetuotannon alasajosta koituvat kustannukset?

Korvaako valtio turveyrittäjille kalustosta ja tuotannosta aiheutuneet menetykset täysimääräisesti?

Edustajat korostavat, että turvealaan sidoksissa oleva toiminta tarvitsee nopean ja konkreettisen suunnitelman, kuinka valtio tarjoaa apuaan yrityksiin. Useilla yksityisillä turveyrittäjillä on jopa miljoonia euroja kiinnitettynä turvetuotantoaloihin ja kalustoon.

Turvealalla on välillisiä vaikutuksia esimerkiksi liikenteen tavarankuljetuksiin, varastointiin, kauppaan, konekauppaan, koneiden ja laitteiden valmistukseen sekä huoltoon ja korjaukseen, työvoiman vuokraukseen ja kiinteistö- ja maisemanhoitoon ympäri Suomen.

Selvästi merkittävimmät turvetuotantomaakunnat olivat Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa, joissa kummassakin turvetuotannon työllistävä vaikutus oli yli 450 henkilötyövuotta.

Turvealan yrityskenttä ja työntekijät tarvitsevat tukea ja ratkaisuja, joilla nopean muutoksen tuomia vaikutuksia torjutaan. Murrosvaiheeseen kaivataan reilua ja hallittua siirtymää ja näkymää esimerkiksi uudenlaiseen turpeen hyödyntämiseen tai konekannan monipuoliseen käyttöön.

Edustajat toteavat, että tilanne on työllisyysvaikutuksiltaan samankaltainen kuin Naantalin jalostamon tai Jämsän paperitehtaan sulkemisista johtuvat vaikutukset.  Valtio on luvannut tulla aktiiviesti apuun näissä tilanteissa.

EU:n kautta tuleva JTF, eli oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus ei nykysäännöksillä pysty korvaamaan turvealan yrityksille ja alueille aiheutuneita menetyksiä, De Minimis -tuen ehtojen rajatessa tuen käyttöä merkittävästi, edustajat pelkäävät.

19.11.2020Ylivieskaan harkinnanvaraista 1,5 miljoonaa euroa
21.10.2020Keltaisen värin aika
19.10.2020Jo riittää sähkön siirtohinnoilla ihmisten riistäminen ? Tarvitaan arkijärkeä hallitukselta ja kohtuullisuutta verkkoyhtiöiltä
18.10.2020Ratkaisuja turvetuottajille yhteisestä pöydästä
08.10.2020Niin makaa kuin petaa
24.09.2020Turvealan työpaikkojen menetys ja kulut korvattava yrittäjille
23.09.2020Budjetissa panostus perusasioihin
13.09.2020Poliittisilla avauksilla on vastuu
26.08.2020Panostusta laajakaistaan ja biokaasuun
13.08.2020Kiertotalouden mahdollisuus

Siirry arkistoon »