Omavaraisuussopimuksella turvaa kriiseihin

11.05.2022

Viime ajat ovat saaneet suomalaiset ajattelemaan maamme huoltovarmuutta enemmän kuin aiemmin. Epävarmoina aikoina huoli perusasioista kriisitilanteissa on herättänyt keskustelua ja huolta. Kriisejä mahtuu maailmaan, minkä vuoksi ennakkovarautumisen merkitys korostuu. Koronapandemia osoitti esimerkiksi sen, kuinka riippuvaisia olemme kansainvälisistä toimitusketjuista. 

Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden ylläpitäminen on paras keino varmistaa suomalaisten selviytyminen kriisitilanteissa. Tämän vuoksi tulisi laatia laajasti hyväksytty kansallinen omavaraisuussopimus, joka varmistaisi huoltovarmuuden laadun ja jatkuvuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. Yhteiskunnan kannalta elintärkeää kysymystä ei voi jättää yksittäisten hallitusten tai päättäjien tahdon varaan.

Sopimuksen avulla Suomen huoltovarmuuden kokonaisuus selkeytyisi ja eri toimijat saataisiin koottua yhteen yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Viranomaisten, poliittisten puolueiden ja muiden toimijoiden on työskenneltävä yhdessä, jotta voidaan parantaa edellytyksiä selviytyä eteen tulevista haasteista pitkäjänteisesti. Yrittäjille ja yrityksille on luotava edellytykset omavaraisuuden tukemiseen, jossa lainsäädäntö tai byrokratia ei saa muodostua esteeksi.

Ruoka- ja energiantuotanto ovat merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta, joilla omavaraisuus täytyy turvata. Laadukas infrastruktuuri ja kattavat logistiikkaketjut ovat myös hyvin olennaisia huoltovarmuuskysymyksiä. Kaikkien maamme alueiden hyvinvointia on edistettävä, koska huoltovarmuus ja omavaraisuus muodostavat koko maan kattavan kokonaisuuden. Kattava asutus on keskeinen myös maanpuolustuksen näkökulmasta. 

Ukrainan sota on jo paljastanut sen, kuinka tärkeää ruoka- ja energiatoimitusten saaminen ulkomailta on normaalitilanteessa. Lannoitteiden, viljan ja kaasun toimitusten vaikeutuessa on jouduttu kysymään, mistä saadaan tarvittaessa korvaavia tuotteita?

Ratkaisuja löytyy ihan läheltä suomalaisilta pelloilta ja järvistä. Sähkönjakelun turvaaminen onnistuisi esimerkiksi biokaasun ja muun uusiutuvan energian osuuksia lisäämällä. Harvennusrästit hoitamalla saadaan helposti lisää puuenergiaa, jolla voidaan korvata maakaasun käyttöä. On hölmöä edullisuuden tavoittelussa unohtaa oma potentiaalimme omavaraisuuden suhteen.

Huoltovarmuusasioita on myöhäistä ajatella siinä vaiheessa, kun tilanne on jo päällä. Siksi on toimittava nyt ja varmistaa yhteiskuntamme toimintakyky kriisitilanteissa. Kansallisen huoltovarmuussopimuksen avulla myös tulevaisuus olisi turvattu epävarmojen aikojen koittaessa. Siihen pitäisi viimeistään nyt sitoutua kaikkien.

Kolumni on julkaistu Kalevassa 11.5.2022

17.06.2022Kyse on suomalaisten pärjäämisestä
15.06.2022Kansalaisten pärjääminen
15.06.2022Kyse on pärjäämisestä
19.05.2022Miten tästä eteenpäin
18.05.2022Edunvalvontaa tarvitaan
18.05.2022Historian havinaa
11.05.2022Omavaraisuussopimuksella turvaa kriiseihin
09.05.2022Pylväs jättää eduskunnan
20.04.2022Perusasiat kuntoon
20.04.2022Huoltovarmuutta

Siirry arkistoon »