Vaaliteemat


Tiestön kunnossapito

Kuluvalla vaalikaudella on 2,5 miljardin euron
korjausvelkaa kurottu miljardilla. Vaikka tiestöä pitää kunnostaa edelleenkin,
pitää myös hoidontasosta pitää huoli. Vain hyvin hoidettu tie pysyy kunnossa
mahdollisimman pitkään. Tienhoitoa pitää lisätä myös soratiestöllä. Tiekarhujen
massiivinen paluu tienhoitoon ei olisi lainkaan pahitteeksi, vaan toivottavaa.
Vain kunnollisella tienhoidolla saadaan tiestö pysymään kunnossa.


Seutukaupungit

Suomi on edelleen laaja maa. Pitkään jatkunut keskittäminen muutamaan isoon
kaupunkiin kääntyi huomion osalta jo seutukaupunkeihin eli maakuntien toiseksi
ja kolmanneksi suurimpiin kaupunkeihin. Seutukaupungit ovat maakuntien
elinvoiman laajentamisen kannalta keskeiset kaupungit. Niiden imussa myös muut
kunnat kykenevät jatkumaan elinvoimaisena.

Osaamista

Alueiden elinvoiman vahvuus perustuu osaamiseen ja yritysten osaavan
työvoiman saamiseen. Osaaminen perustuu koulutukseen, jolloin alueilla on
riittävän paljon monitasoista koulutusta tarjolla. Ammattikorkeakoulu järjestelmän
alkuperäinen ajatus pitäisi ottaa uudelleen tavoitteeksi ja korkean asteen
koulutusta tarjottaisiin myös yliopistokaupunkien ulkopuolellakin. Se turvaisi
maakunnissa toimivien yritysten osaavan työvoiman saamisen.


Biokaasua

Ilmastonmuutokseen pitää reagoida. Siihen ei pidä reagoida kieltämällä,
vaan uusia vaihtoehtoja mahdollistamalla. Dieselautoja ei pidä kieltää, vaan
kannustaa ihmisiä siirtymään biokaasuautojen käyttöön. Samalla polttoaineen
tuotanto voidaan hajauttaa maaseutualueille ja mahdollistaa maakuntiin
lisäansioita.


Perheiden palvelut

Perhevapaa uudistus tulee seuraavalla vaalikaudella käsiteltäväksi.
Perheillä pitää olla edelleen mahdollisuus itse päättää lastensa hoidosta joko
kotona tai päivähoidossa. Myös isien mahdollisuutta lasten hoitoon pitää
kannustaa. Kotihoidon tuesta ei ole vara luopua, vaan järjestelmää pitää
kehittää nykyaikaan soveltuvaksi.

Sääntelyn helpottaminen

Normeja on purettu paljon. Silti sääntelyä pitää edelleen helpottaa.
Yrityksiä koskeva sääntely pitää saada yksinkertaisemmaksi ja julkista
hallintoa keventää reilusti. Digitaaliset palvelut eivät saa olla ainoat, vaan
pitää olla aidosti myös henkilökohtaiselle palvelulle mahdollisuus. Kaikki
eivät käytä sähköisiä palveluita ja heitä ei saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle.