Normien purkaminen etenee


Yhä useammin maakunnassa ihmisiä puhutellessa, nousee esiin kysymys normien purkamisesta. Moni epäilee, että normien purkaminen on jäänyt sanahelinäksi. Työ on onnistunut silloin, kun ihmiset eivät huomaa normien vähentyneen. Silloin arki on muuttunut helpommaksi ja byrokratiaan liittyvä monimutkaisuus on poistunut. Kaikkea emme ole onnistuneet vielä muuttamaan, mutta monia kansalaisten arkea haittaavaa normeja on jo purettu.

Normien purkaminen ja turhan sääntelyn vähentäminen ovat hallituksen työlistalla yksi tärkeimpiä asioita. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua ja vahvistetaan kilpailukykyä. Työ etenee edelleen määrätietoisesti, vaikka se ei uutiskynnyksiä aina ylitä. Pääpaino säädösmuutoksissa ja kokonaisuudistuksissa on kuitenkin vuosilla 2016-2017.

Keskusteluissa ihmisten kanssa olen tuonut esiin joitakin esimerkkejä, mitä normien purkusavotassa on jo tehty. Maa- ja metsätalousministeriö kevensi sääntelyä esimerkiksi kasvinjalostusta, metsätietojärjestelmää, maatalouden tukiasioita ja eläintautilain vaatimuksia koskien. Nämä ovat vain osa alaa koskevista kevennetyistä normeista.

Myös ympäristöministeriön säädösten sujuvoittaminen on lähtenyt liikkeelle rivakasti. Tähän mennessä on purettu luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain normituksia. Liito-oravia koskevista rajauksista luovutaan ja suojelualueiden merkintää kevennetään. Maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä luovutaan ja poikkeamistoimivalta siirretään kuntiin. Näillä on merkittäviä säästövaikutuksia ja ne nopeuttavat kaavakäsittelyjä.

Tulevissa uudistuksissa säädösten keventäminen on tärkeässä osassa. Ei ole järkeä purkaa vanhoja haittaavia normeja, jos uusia lisätään koko ajan. Onkin erityisen tärkeää miettiä, miten uutta lainsäädäntöä ja ohjeistuksia muotoillaan, jotta ne eivät vaikeuta tahattomasti esimerkiksi yritysten toimintaa. Yksi askel lainvalmistelun laadun kehittämisessä ja hallituksen esitysten vaikutusarvioinnissa on lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen. Sen tehtävänä on arvioida erityisesti annettujen esitysten taloudellisia vaikutuksia.

Normien purkaminen ei ole ainoastaan Keskustan tavoite. Hallitusryhmät ovat yhdessä nostaneet esiin tärkeitä kokonaisuuksia normien purkamisessa. Näitä ovat mm. mahdollisuus työttömyysetuuden käyttämiseen starttirahana, yrittäjän perheen jäsenten aseman helpottaminen sosiaaliturvan osalta, peltojen pinta-alojen toistuva mittaaminen, täydentävien ehtojen sanktiokerrannaisuuden poistaminen sekä maa- ja metsätalouden energiantuotannon helpottaminen. Näihin etsitään ratkaisuja.

Sääntelyn purkaminen jatkuu edelleen. Esimerkkejä kansalaisten toimintaa rajoittavista byrokratian kukkasista otamme mielellämme vastaan. Normien purkaminen etenee ripeästi, kun tiedostamme yksityiskohtaisen ongelman, jota lainsäädännön, normituksen tai ohjeistuksen osalta voidaan purkaa.