Juha Pylväs - Kansanedustaja


VÄYLÄT KUNTOON
Suomi tarvitsee vahvan ja kattavan väyläverkoston. Teitä ja väyliä on laitettu kuntoon ja peruskorjattu, nyt pitää huolehtia myös niiden kunnossapidosta. Talvisin pitää olla turvallista liikkua teillä ja kunnossapitoon pitää olla riittävät resurssit.

HAJAUTETUSTA ENERGIANTUOTANNOSTA VAHVUUTTA
Suomen pitää olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Hajautettu energiantuotanto vahvistaa alueita, poistaa turhia siirto- ja rakennuskustannuksia sekä tarjoaa mahdollisuuksia valita itselleen parhaita vaihtoehtoja. Hajautettu energiantuotanto on tulevaisuutta, johon kannattaa panostaa.

ALUEELLISUUS VOIMANA
Alueilla on vahvuutensa, jotka myös vahvistavat kasvua. Päätöksenteko lähempänä kansalaisia edellyttää myös vallan siirtämistä maakuntiin. Alueellisuutta pitää hyödyntää päätöksenteossa ja antaa alueille mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan.

UUDISTUKSISTA KASVUA
Suomea on uudistettu ja turhaa normitusta purettu. Uudistuksia tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta voimme säilyttää vahvan hyvinvointiyhteiskunnan. Sosiaaliturvamme tarvitsee kokonaisuudistusta. Apua pitää olla saatavilla silloin, kun tarvitsee. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Hallinnon pitää olla ihmistä varten, ei ihmisen hallintoa. Byrokratian purkamiselle on edelleen tarvetta.


Uutiset

Poliisilisäykset muutettava todeksi - Ohisalon syytä laittaa voimavarat kotimaahan Välimeren sijaan (08.10.2019)
Arjen todellisuutta ihmisille eri puolilla Suomea ja etenkin haja-asutusalueilla on, että rikoksia jätetään jopa ilmoittamatta, kun poliisin tulo kestää niin kauan..

27.09.2019  Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä vaatii metsäkadon ehkäisemiseksi kaupungistumisen hillitsemistä
20.09.2019  Maakunnallista edunvalvontaa
19.09.2019  Maatalouden kannattavuutta ja maaseudun elinvoimaa edistetään budjetissa järkivihreiden ratkaisujen kautta