Juha Pylväs - Kansanedustaja

BIOENERGIALLA MAAKUNNAT NOUSUUN
Bioenergia tarjoaa mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Suomen pitää olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Biotalous mahdollistaa kasvun, uusien työpaikkojen syntymisen ja maaseudun monialaisen yrittäjyyden.


BYROKRATIA KARSINTAAN

Turhaa sääntelyä pitää purkaa ja hallinnollista taakkaa keventää. Kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia normeja, määräyksiä ja ohjeistuksia perataan ja puretaan. Työ jatkuu ja kuulen mielelläni sinun esimerkkejäsi turhista normeista.


RAKENTEET REMONTTIIN

Yhteiskuntamme tarvitsee uudistuksia. Maakuntauudistus, säännösten keventäminen sekä tulevaisuuden kunnan tehtävien pohtiminen ovat tärkeitä askeleita tähän. Kokonaisuuden näkeminen ja selkeyttäminen rakentaa kestävää yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa.