Juha Pylväs - Kansanedustaja


VÄYLÄT KUNTOON
Suomi tarvitsee vahvan ja kattavan väyläverkoston. Teitä ja väyliä on laitettu kuntoon ja peruskorjattu, nyt pitää huolehtia myös niiden kunnossapidosta. Talvisin pitää olla turvallista liikkua teillä ja kunnossapitoon pitää olla riittävät resurssit.

HAJAUTETUSTA ENERGIANTUOTANNOSTA VAHVUUTTA
Suomen pitää olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Hajautettu energiantuotanto vahvistaa alueita, poistaa turhia siirto- ja rakennuskustannuksia sekä tarjoaa mahdollisuuksia valita itselleen parhaita vaihtoehtoja. Hajautettu energiantuotanto on tulevaisuutta, johon kannattaa panostaa.

ALUEELLISUUS VOIMANA
Alueilla on vahvuutensa, jotka myös vahvistavat kasvua. Päätöksenteko lähempänä kansalaisia edellyttää myös vallan siirtämistä maakuntiin. Alueellisuutta pitää hyödyntää päätöksenteossa ja antaa alueille mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan.

UUDISTUKSISTA KASVUA
Suomea on uudistettu ja turhaa normitusta purettu. Uudistuksia tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta voimme säilyttää vahvan hyvinvointiyhteiskunnan. Sosiaaliturvamme tarvitsee kokonaisuudistusta. Apua pitää olla saatavilla silloin, kun tarvitsee. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Hallinnon pitää olla ihmistä varten, ei ihmisen hallintoa. Byrokratian purkamiselle on edelleen tarvetta.


Uutiset

Parjattu turve (05.02.2020)
Turve energiana on herättänyt parranpärinää jo varsin pitkään. Viimeisin ideologinen kannanotto tuli hallituspuolueiden nuorisojärjestöistä, jotka vaativat turpeen..

29.01.2020  Iloitsen biokaasuohjelmasta
03.01.2020  Populismia, vuotamista ja ajautumista
18.12.2019  Paljon puhetta budjetista