Juha Pylväs - Kansanedustaja

BIOENERGIALLA MAAKUNNAT NOUSUUN
Bioenergia tarjoaa mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Suomen pitää olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Biotalous mahdollistaa kasvun, uusien työpaikkojen syntymisen ja maaseudun monialaisen yrittäjyyden.

BYROKRATIA KARSINTAAN
Turhaa sääntelyä pitää purkaa ja hallinnollista taakkaa keventää. Kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia normeja, määräyksiä ja ohjeistuksia perataan ja puretaan.

UUDISTUKSISTA KASVUA
Yhteiskuntamme tarvitsee uudistuksia. Maakuntauudistus ja säännösten keventäminen ovat tärkeitä askeleita tähän. Kokonaisuuden selkeyttäminen rakentaa kestävää yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa.


Uutiset

Keskustan Pylväs: Paikkatiedolla saadaan arkea helpottavia asioita (24.05.2018)
Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa. Keskiviikkona eduskunnassa keskusteltiin valtioneuvoston paikkatietopoliittisesta selonteosta..

09.05.2018  Keskipohjanmaa: Eduskunnan Pylväs: Muhkea rahoitusesitys Brysselistä
09.05.2018  Kalajokilaakso: Eduskunnasta Juha Pylväs: Sovintopuheen hengessä
09.05.2018  Eduskunta aloitti EU:n rahoituskehysehdotuksen käsittelyn