Orastavaan kasvuun vauhtia


Kuukausia on uutisoitu, kuinka hallitus on päättänyt siirtää ikävät päätökset kuntavaalien jälkeen puolivälitarkasteluun. Uhkakuvina on pidetty esillä massiivisia leikkauksia ja ihmisten etujen heikennyksiä. Viime viikolla julkaistiin hallituksen puoliväliriihessä kaikkien pelkojen vastaisesti uudet ratkaisut Suomen kuntoon laittamiseen. Olemme monilla mittareilla yksi maailman parhaista maista, mutta korjattavaa löytyy, jotta myös pysymme parhaana paikkana elää, asua ja tehdä työtä.

Edelleen oppositiolle tuottaa vaikeuksia ymmärtää strategista hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmalla on tavoite, ja erilaisia selvityksiä ja toimenpiteitä peilataan tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaalikauden aikana. Työllisyys, palveluiden uudistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen ovat hallituksen päätavoitteita. Velkaantuminen halutaan taittaa ja kestävyysvajetta helpottaa. Tämä vaatii paljon erilaisia uudistuksia, säästöjä sekä oikein kohdennettuja lisäresursseja. Tärkeimmät panostukset puoliväliriihessä kohdennettiin leikkausten sijaan osaamiseen ihmisille tärkeisiin, työllisyyteen, välittämiseen, uudistamiseen ja turvallisuuteen.

Osaamisen ja tutkimuksen rahoitusta lisätään suuntaamalla Tekesille 70 miljoonaa, Suomen Akatemialle 50 miljoonaa ja parantamalla pk-yritysten vientiä 50 miljoonalla. Samalla lisätään Tekesin, Akatemian sekä Ammatillisen osaamisen osaamiskeskuksen pääomitusta yhteensä 200 miljoonalla eurolla. Yritysten tuotekehityksen ja uudistumisen tukeminen auttaa Suomea kasvuun, koska uudet innovaatiot ja avaukset tulevat osaavilta yrityksiltä. Kaikilla näillä hankkeilla on osaamista, tuotekehitystä ja Suomen nousevaa tulevaisuutta tukevat tavoitteet.

Myös työllisyys- ja yrittäjyyspaketteja uudistettiin. Keskeiset tavoitteet ovat nollatuntisopimusten reilujen pelisääntöjen periaatteet, työttömien aktivointi, palkkatuen käytön tehostaminen, yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen ja itsensä työllistäjien työttömyysturvan parantaminen. Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä uudistuksia niin mikroyrittäjille kuin pk-sektorin yrityksille sekä monelle matalapalkka-alan työntekijälle. Kannustinloukkuja puretaan ja pitääkin purkaa. Alueellista liikkuvuutta parannetaan mm. päivärahojen aikarajaa pidentämällä ja liikkuvuusavustusta laajentamalla. Työn tekeminen ja vastaanottaminen pitää olla aina kannattavampaa kuin siitä luopuminen. Talous on kääntynyt kasvuun ja työllisyys nousee, ja nyt tavoitteena onkin tämän kehityksen vahvistaminen.

Turvallisuuden tunne huolettaa entistä useampaa suomalaista. Siksi panostuksia turvallisuuteen lisättiin. Poliisin määrärahoja nostetaan 34,5 miljoonaa, suojelupoliisin 3,5 miljoonaa ja Rajavartiolaitoksen 8 miljoonaa. Tavoitteena on poliisien määrän lisääminen ja näkyvyyden parantaminen myös kaupunkialueiden ulkopuolisilla alueilla, mikä lisää yleistä turvallisuudentunnetta. Rajavartiolaitoksen rahoitusta suunnataan toivottavasti myös Kalajoen merivartioaseman toiminnan turvaamiseen, kuten valtiovarain- ja hallintovaliokunta ovat esittäneet.