Uusi kunta


Meneillään olevissa kuntavaaleissa valitaan tulevaisuuden päättäjät kuntiin. Nyt valittavat päättäjät ovat luomassa tulevan valtuustokauden aikana oman kuntansa suuntaa ja painotusalueita. Maakuntauudistuksen jälkeen päättäjät ovat paljon vartijoina linjaamassa oman kuntansa tulevaisuutta. Se on paljon vaativampi tehtävä kuin kuntapäättäjillä on tähän saakka ollut.

Kunnan rooli muuttuu selkeämpään suuntaan tulevan maakuntauudistuksen myötä. Jatkossa kuntien ei tarvitse huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista tai pelätä erikoissairaanhoidon kasvavia menoja, jotka monissa kunnissa ovat olleet kuntataloutta järisyttäviä. Maakunta tarjoaa riittävän vahvan pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, jolloin kunnan palvelut tulevat lähemmäs ihmisten arkea.

Kunnille jää merkittävä määrä kuntalaisten kannalta tärkeitä tehtäviä. Kunnat vastaavat kouluista ja opetuksesta, liikunta- ja nuorisopalveluista, elinkeinoelämän edellytysten vahvistamisesta, energiakysymyksistä, kaavoituksesta, asumisesta sekä liikenteestä. Kunnissa päätetään niistä asioista, joista kuntalaiset ovat aidosti kiinnostuneita, ja jotka koskettavat läheisesti kuntalaisten päivittäistä elämää.

Uusi kuntalaki edellyttää kunnilta kuntastrategian laatimista. Sunnuntaina kuntavaaleissa valittavat valtuutetut pääsevät pohtimaan oman kuntansa vahvuuksia ja tekemään kunnalleen strategiaa näiden pohjalta. Paikallisella toiminnalla ja politiikalla voidaan vahvistaa kuntaa, jos siihen riittää uskallusta valtuustoissa. Nyt on mahdollisuus uudenlaiselle ajattelulle, rohkeille ratkaisuille ja uudistumiselle. Itse uskon vahvasti, että yhä useammat kunnat erikoistuvat rohkeasti omiin vahvuusalueisiinsa. Samalla kuntien erilaisuus lisääntyy ja asukkaat voivat entistä enemmän valita asuinkuntansa myös kunnan vahvuuksien mukaan. Kuntien yhteistyön merkitys kasvaa maakuntien myötä, joten myös uutta alueellista ajattelua tarvitaan alueellisen edunvalvonnan nimissä. Tässä meidänkin alueella on työsarkaa tuleville päättäjille.

Sipilän hallitus on edistänyt kuntien asemaa. Vuodesta 2017 on tulossa toinen perättäinen vuosi, kun valtion toimesta vahvistetaan kuntataloutta. Valtionosuuksia ei ole leikattu tällä hallituskaudella. Viime vaalikaudella uhkana olleita pakollisia kuntaliitoksia ei enää tarvita, koska suurimmat kustannukset siirtyvät maakunnille. Liitoksia voi kuitenkin vapaaehtoisuuden pohjalta edelleen tulla, jos kunnat päätyvät näihin omista tarpeistaan.

Suomessa on yksi maailman parhaimmista edustuksellisen demokratian päätöksentekojärjestelmistä. Ympäri maailman ihaillaan meidän kansalaisten mahdollisuuksia aidosti vaikuttaa päätöksentekoon asuinympäristössämme. Siksi kuntien tulevaisuus riippuu meistä asukkaista ja päättäjistä. Me itse päätämme, millaisessa kunnassa haluamme asua, ja miten kunnassamme asiat tehdään. Oikealla asenteella, innostuksella ja rohkeudella tulevaisuus ja mahdollisuudet ovat avoinna meille kaikille. Näihin asioihin voimme vaikuttaa äänestämällä valitsemamme demokratian keinoin. Kannattaa siis käyttää ääntään näissä vaaleissa.