Vain koko maakunta

02.01.2019

Kuluneella vaalikaudella on tapahtunut enemmän kuin monissa aiemmissa kausissa yhteensä. Suuret muutokset ja uudistukset aiheuttavat välillä ymmärrettävästi pelkoa. Kautta vuosisatojen ihmiskunnan kehitys on kuitenkin perustunut muutoksiin ja kykyyn uudistua. Vaikka paljon vaalikaudessa on uudistettu, jää paljon uudistuksia myös tulevalle hallitukselle, ketä siellä istuukaan.

Paljon on ihmisten parissa kiitosta saanut normien purkaminen. Me suomalaiset olemme pikkutarkkoja ja noudatamme sääntöjä liiankin säntillisesti moniin muihin verrattuna. Suurin osa helposti purettavista normeista on purettu ja jatkossa suurimmat norminpurut vaativat isompaa lainsäädännön uudistamista. Lakien uudistamisen yhteydessä yleensä tehdään muutoksia ja kevennetään samalla valvonnan seurantaa ja normeja. Tässäkin uudistuksessa pitää luottaa, että uusi lainsäädäntö on kansalaisten kannalta parempi kuin normitettu vanha lainsäädäntö.

Vaalikauden suurimpana uudistuksena on ollut maakuntauudistus yhdessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen kanssa. Valmista siitäkään isosta uudistuksesta ei kerralla tule, vaan uudistamista ja uuden mallin kehitystä pitää jatkaa tulevaisuudessakin. Maakuntauudistuksen hienona tavoitteena oli siirtää päätösvaltaa maakuntiin ja maakuntakeskuksiin. Enpä olisi uskonut sitä vallan siirron vastustuksen määrää ministeriöissä, jos siitä olisi joku etukäteen varoitellut.

Kun valtaa siirretään maakuntiin, sen pitää olla aitoa vallan siirtoa. Silloin päätökset tehdään aidosti maakunnassa ja maakunnan omien erityispiirteiden mukaisesti. Jollakin päivystysasetuksella pelkästään tällainen alueen ihmisten tahto ja osaaminen jyrätään täydellisesti. Maakunnan etu tuskin on, että synnytetään ambulansseissa. Maakunnallisella päätöksellä laaja maakunta osaa itse päättää palveluverkostonsa tarpeet ja kattavuuden. Sitä yksikään virkamies Helsingissä ei osaa paremmin kuin maakunnan asukkaat. Erilaisuus pitää tunnistaa ja tunnustaa sekä antaa mahdollisuus maakuntien kehittyä omien vahvuuksien mukaisesti.

Tulevalla vaalikaudella alueellisuutta ja maakunnan päätöksentekomahdollisuuksia pitää lisätä entisestään. Tuossa tavoitteessa pitää olla kaikilla yhteinen tahto, jotta siihen myös päästään. Vahva maakunta tarvitsee myös koko maakuntaa. Oulussakin on hyvä muistaa, että ilman laajaa väkirikasta Pohjois-Pohjanmaata Oululle käy nopeasti Kokkolan tavoin. Millainen maakunta on maakunta, jos kaikki asukkaat asuvat yhdessä kaupungissa ilman vahvoja ympärysalueita.

Kolumni julkaistu Kalevassa 2.1.2019

08.10.2019Poliisilisäykset muutettava todeksi - Ohisalon syytä laittaa voimavarat kotimaahan Välimeren sijaan
27.09.2019Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä vaatii metsäkadon ehkäisemiseksi kaupungistumisen hillitsemistä
20.09.2019Maakunnallista edunvalvontaa
19.09.2019Maatalouden kannattavuutta ja maaseudun elinvoimaa edistetään budjetissa järkivihreiden ratkaisujen kautta
11.09.2019Keskusta naisjohtajien aikaan
07.08.2019Ilmastovouhotusta
19.06.2019Valiokuntapaikoista päätetty
18.06.2019Keskustan hallintovaliokuntaryhmä: ISIS-naisia ei voida tuoda Suomeen
18.06.2019Lisätalousarviossa vahva panostus liikennehankkeisiin
14.06.2019Hallitusohjelman tarkastelua laajemmasta näkökulmasta

Siirry arkistoon »